O nás

Podnik byl založen v prosinci 2011 podnikající osobou Miroslav Černý. Od roku 2019 jsme rodinný podnik a v týmu pracujeme s lidmi, kteří mají různé kompetence a znalosti, proto je náš záběr činností velmi široký. Díky bohaté škále specializací se umíme dívat na problémy z různých, často velmi netradičních a multioborových úhlů pohledu. Cíleně hledáme synergii a vždy se snažíme sebe a klienty překvapovat neočekávanými řešeními.

Základním dokumentem, který definuje mravní a morální kodex rodiny a systému vnitřních pravidel správy podnikatelské rodiny Černých je Rodinná ústava, ze které se vychází při formulaci právně závazných dokumentů.

Na čem si zakládáme

  • Klademe důraz na bezpečnost a ochranu zdraví našich zaměstnanců
  • Dodržujeme ustanovení všech příslušných domácích i mezinárodních zákonů, norem a předpisů
  • Budujeme dlouhodobá partnerství s našimi zaměstnanci, dodavateli, subdodavateli
  • S každým jednáme férově a slušně a říkáme si věci na rovinu
  • Dlouhodobé vztahy se zákazníky jsou pro nás důležitější než krátkodobý zisk