O nás

Podnik byl založen v prosinci 2011 podnikající osobou Miroslav Černý. Od roku 2019 jsme rodinný podnik a v týmu pracujeme s lidmi, kteří mají různé kompetence a znalosti, proto je náš záběr činností velmi široký. Díky bohaté škále specializací se umíme dívat na problémy z různých, často velmi netradičních a multioborových úhlů pohledu. Cíleně hledáme synergii a vždy se snažíme sebe a klienty překvapovat neočekávanými řešeními.

Základním dokumentem, který definuje mravní a morální kodex rodiny a systému vnitřních pravidel správy podnikatelské rodiny Černých je Rodinná ústava, ze které se vychází při formulaci právně závazných dokumentů. Dodržujeme etický kodex rodinného podniku České republiky.

OSVĚDČENÍ "Rodinný Podnik Česká Republika" - potvrzující splnění požadavků Definice rodinného podnikání, schválené Usnesením vlády č. 330 ze dne 13. 5. 2019, a pro zápis do Registru rodinných podniků ČR, vedeném Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR na www.businessinfo.cz .

Na čem si zakládáme

  • Klademe důraz na bezpečnost a ochranu zdraví našich zaměstnanců

  • Dodržujeme ustanovení všech příslušných domácích i mezinárodních zákonů, norem a předpisů

  • Budujeme dlouhodobá partnerství s našimi zaměstnanci, dodavateli, subdodavateli

  • S každým jednáme férově a slušně a říkáme si věci na rovinu

  • Dlouhodobé vztahy se zákazníky jsou pro nás důležitější než krátkodobý zisk