O nás

Podnik byl založen v září 2005 podnikající osobou Miroslav Černý. Od roku 2019 jsme rodinný podnik a v týmu pracujeme s lidmi, kteří mají různé kompetence a znalosti, proto je náš záběr činností velmi široký.  Díky bohaté škále specializací se umíme dívat na problémy z různých, často velmi netradičních a multioborových úhlů pohledu. Cíleně hledáme synergii a vždy se snažíme sebe a klienty překvapovat neočekávanými řešeními. 

Základním dokumentem, který definuje mravní a morální kodex rodiny a systému vnitřních pravidel správy podnikatelské rodiny Černých je Rodinná ústava, ze které se vychází při formulaci právně závazných dokumentů. Dodržujeme etický kodex rodinného podniku České republiky.

Šestiúhelník (hexagon) složený ze šesti stejných rovnostranných trojúhelníkům, které se dají skládat vedle sebe bez jediné mezery a tvoří tak dokonalou rovinu.

V našem logu symbolizuje:

Barvy v našem logu mají také význam:

Modrá symbolizuje důvěru, tradici, stálost a spolehlivost. Propojuje srdce a rozum.

Černá barva naznačuje eleganci a samostatnost.

Šedá/stříbrná  je barvou ochoty ke kompromisům, odkrývá tvůrčí představivost a intuici

OSVĚDČENÍ  "Rodinný Podnik Česká Republika" -  potvrzující splnění požadavků Definice rodinného podnikání, schválené Usnesením vlády č. 330 ze dne 13. 5. 2019, a pro zápis do Registru rodinných podniků ČR, vedeném Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR na www.businessinfo.cz .

Na čem si zakládáme